CURS 2016/17
EDUCACIÓ INFANTIL
3 anys A
Carmen Hereu Gimeno
3 anys B Amaya Olariaga García (Susbtitueix Bárbara Lladó)
3 anys C
4 anys A Carmen Martínez Mora
5 anys A
Marga Calafell Albertí
Mestre +1 Concepción Navarro Amorós
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Educaciķ Primària 1r A Verónica Peris Paula
Educaciķ Primària 1r B
Eli Soriano Cabrera
Educaciķ Primària 2n A Desirée Toledo Gracia
Educaciķ Primària 2n B
Leonor Riera Torres
Educaciķ Primària 3r A Ana Tuells Molina
Educaciķ Primària 3r B Montse Ozalla Araña
Educaciķ Primària 4t A Amparo Soler Cambra
Educaciķ Primària 4t B
Santiago Pizarro Simón
Educaciķ Primària 5è A
Isabel Ribas Prats (Susbtitueix Cristina Maneiro)
Educaciķ Primària 5è B
Carmen Villar Ribas
Educaciķ Primària 6è A
Ricardo López Rodríguez
Educaciķ Primària 6è B Laly Vecilla Morillas
Atenció a la Diversitat

Rosa Mª Anglada Comella

ESPECIALISTES
Llengua Estrangera (Anglés) Isabel Cardona Guasch
Pedro Mulero Estrella
Francesca Rotger Sastre
Educació Física
David Tur Carbonell
Marta Ferrer Costa
Audició i Llenguatge Anna Flores Montoya
Educació Artística (Música) Esther Herrero Pascual
Projecte Educ@ib i Aula d'Informàtica
Ricardo López Rodríguez
Pedagogia Terapèutica Laura Romaguera Hernández
Raúl Cáceres Coll
Aula d'Acollida Marta Ferrer Costa
P.T. de l'aula A.S.C.E. Joan Noguera Abad
A.T.E. Cecilia Álvarez Fuentes
Psicopedagoga E.O.E.P.
Serveis a la Comunitat
Josep Torres López-Bueno
Toni Borràs Genovard
Fisioterapeuta Eva Lozano Olid
Religió
Carlos Marí Cabrera
Bidell
Toni Ribas Cardona
EQUIP DIRECTIU
Cap d'Estudis
Rosa Anglada Comella
Secretari
Pedro Mulero Estrella
Directora
Isabel Cardona Guasch


Òrgans Col·legiats

EQUIP DIRECTIU
Directora:
Isabel Cardona Guasch

Cap d'Estudis:
Rosa Anglada Comella

Secretari:
Pedro Mulero Estrella
CLAUSTRE DE PROFESSORS

Carmen Hereu Gimeno
Concepción Navarro Amorós
Leonor Riera Torres
Marga Calafell Albertí
Carmen Martínez Mora
Amparo Soler Cambra
Amaya Olariaga García

Eli Soriano Cabrera
Marta Ferrer Costa
David Tur Carbonell
Ana Tuells Molina
Cristina Manerio
Raúl Cáceres Coll
Montse Ozalla Araña
Anna Flores Montoya
Francesca Rotger Sastre
Verónica Peris Paula
Carmen Villar Ribas
Esther Herrero Pascual

Joan Noguera Abad
Laly Vecilla Morillas
Ricardo López Rodríguez
Isabel Ribas Prats
Desirée Toledo Gracia
Laura Romaguera Hernández
Carlos Marí Cabrera
Santiago Pizarro Simón

CONSELL ESCOLAR

Equip Directiu:
Isabel Cardona Guasch
Pedro Mulero Estrella
Rosa Anglada Comella

Professors:


Ricardo López Rodríguez
Eli Soriano Cabrera

Representant APIMA:


Representant Pares/Mares d'Alumnes:
Laura Gema Mesas Levia
Margarita Planells Riera
Carme Cervantes Flores
Margarita Torres Martínez

Representant Personal no Docent:

Antonio Ribas Cardona

Representant de l'Ajuntament:...